English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. W. Łukasińskiego 18A/10- 21,90 m2

Powierzchnia

21,90 m.kw.

Adres

ul. W. Łukasińskiego 18A/10

Cena wywoławcza

30 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

1 piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2018.03.02

Lokal mieszkalny o pow. 21,90 m.kw. położony przy ul. W.Łukasińskiego 18A/10 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku przy ul. W. Łukasińskiego 18A/10 o powierzchni 21,90  m2, który składa się z:

 

 pokój z aneksem kuchennym 21,90 m2

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe. 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 10 składający się z pokoju z aneksem kuchennym, usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego nr 18A przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 754, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00043352/1 orazdziałki nr 753, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00043350/7.

 

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe oraz dostęp do sieci gazowej. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru M1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 21,90 m2 stanowi 92,11 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                     - 27 633,00 zł (1261,78 zł/m2)

Cena udziału w działce nr 754 o pow. 104 m2  (9,27 % całości) stanowi 5,06 % ceny

    nieruchomości i wynosi                                - 1 517,00 zł (157,32 zł/m2)

Cena udziału w działce nr 753 o pow. 211 m2  zbudowanej budynkiem gospodarczym o wartości 0,00 zł (2,56 % całości) stanowi 2,83 % ceny

    nieruchomości i wynosi                                 - 850,00 zł (157,32 zł/m2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                - 30 000,00 zł

 

Wadium 3 000,00  zł, Licytacja godz. 10:30;

 

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 16-03-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Przetarg Nr P-10/III/18 odbędzie się w dniu 22-03-2018 r. w sali nr 305  w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:30 

 

 

Szczegółowe informacje - http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=bq84almdk2.9pl8ejmdk1

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71