English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowychul. Stalowa - dwie odrębne nieruchomości pod zabudowę usługową i przemysłową

Powierzchnia

1. działki nr 1461 i 1768/2 o łącznej pow. 1,0082 ha

2. działki nr 1462 i 1768/3 o łącznej pow. 0,6799 ha 

Adres

przy ul. Stalowej

Cena

do ustalenia

Stan

niezabudowany/nieużytkowany

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę


Inne

 

 

Aktualizacja:

2017.09.21


Lokalizacja:
Tereny ulokowane są przy południowo-wschodniej granicy miasta, przy ul. Stalowej, obręb 3-Fabryczna, w rejonie ul. Metalowców, w sąsiedztwie terenów  inwestycyjnych objętych strefa ekonomiczną oraz dwóch dużych osiedli mieszkaniowych.

Dostęp do terenu:
- bezpośrednio  ul. Stalowa ( droga lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa o nawierzchni betonowo-asfaltowej, szer.7 m) łącząca się poprzez ul. Metalowców ( droga lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa o nawierzchni betonowo-asfaltowej, szer.7 m) z  ul. Przemysłową (droga lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa o powierzchni bitumicznej, szer.11 m) z ul. Szarych Szeregów (w przebiegu drogi krajowej Nr 35 (Poznań-Wrocław-Jelenia Góra-Praga), która bezpośrednio łączy się  z autostradą A 4, (Berlin - Wrocław - Jelenia Góra - Kraków - Kijów)

Aktualny MPZP - Tak

Przeznaczenie w MPZP:
przeznaczenie podstawowe - Tereny zabudowy usługowej i przemysłowej
przeznaczenie dopuszczalne- obiekty budowlane, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzoną, drogi wewnętrzne i parkingi

Dostępna Infrastruktura techniczna:
sieci: wodociągowa, gazowa,  kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna, bliskość wysypiska odpadów komunalnych.

Informacje dodatkowe:

- działki posiadają  księgę wieczystą,
- działki mają regularny kształt,
- liczny drzewostan,
- nie wymaga odlesienia,
- max wskaźnik zabudowy- 40 % (dla wydzielonej działki),
- max wysokość zabudowy dla obiektów usługowych: - 12 m,
- max wysokość zabudowy przemysłowej dostosowana do przyjętej technologii produkcji, składowania.

 

MapaPokaż Grunty na większej mapie