English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Środkowa 7/6 - 19,80 m2

Powierzchnia

19,80 m.kw.

Adres

ul. Środkowa 7/6

Cena wywoławcza

17 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

2 piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2018.03.02

Lokal mieszkalny o pow. 19,80 m.kw. położony przy ul. Środkowej 7/6 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze budynku przy ul. Środkowej 7/6 o powierzchni 19,80 m2, który składa się z:

 

1. pokój 11,30 m2,

2. kuchnia 4,9 m2,

3. przedpokój 3,6 m2.

 

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe. 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Środkowej nr 7przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2023, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035267/9. 

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru G1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 19,80 m2 stanowi 76,69 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                            - 13 037,00 zł

Cena udziału w działce nr 2023 o pow. 384 m2  (5,13 % całości) stanowi 23,31 % ceny

    nieruchomości i wynosi                                                      - 3 963,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                - 17 000,00 zł

 

Wadium 2 000,00  zł, Licytacja godz. 10:30;


 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 14-03-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Przetarg Nr P-9/III/18 odbędzie się w dniu 20-03-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:30 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71