English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Środkowa 7/1 - 43,40 m2

Powierzchnia

43,40 m.kw.

Adres

ul. Środkowa 7/1 

Cena wywoławcza

47 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

1 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2018.03.02 

Lokal mieszkalny o pow. 43,40 m.kw. położony przy ul. Środkowej 7/1 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku przy ul. Środkowej 7/1 o powierzchni 43,40  m2, który składa się z:

 

1. pokój 20,70 m2,

2. pokój 8 m2,

3. kuchnia 10,5 m2,

4. przedpokój 4,20 m2.

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe. 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 1 składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Środkowej nr 7przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2023, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035267/9. 

 

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.

 

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

 

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru G1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 43,40 m2 stanowi 82,09 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                             - 38 580,00 zł

Cena udziału w działce nr 2023 o pow. 384 m2  (10,90 % całości) stanowi 17,91 % ceny

    nieruchomości i wynosi                                                      - 8 420,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                - 47 000,00 zł

 

Wadium 5 000,00 zł. Licytacja godz.11:00

 

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 14-03-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Przetarg Nr P-9/III/18 odbędzie się w dniu 20-03-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 11:00 

 

 

 


 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71