English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Środkowa 2/5 o pow. 30,00 m2

Powierzchnia

30,00 m.kw.

Adres

ul. Środkowa 2/5

Cena wywoławcza

90 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.09.01

 

Lokal mieszkalny o pow.   30,00 m2 położony przy ulicy Środkowej 2/5 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze  budynku przy ul. Środkowej 2/5 o powierzchni 30,00 m2, który składa się z:

 

1. pokój (20,00 m2),

2. kuchnia (10,00 m2)


 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z: jednego pokoju  i kuchni  o powierzchni 30,00 m² (wc w częściach wspólnych przy klatce schodowej), lokal usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Środkowej nr 2, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2054, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035856/5 oraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2055, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035859/6.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla „Śródmieście-południe” dla obszaru G1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.

 


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 30,00 m² stanowi 95,55% ceny nieruchomości i wynosi - 85 998,00 zł
Cena udziału w działce nr 2054 o powierzchni 349 m2 (3,23% całości) stanowi 2,89% ceny nieruchomości i wynosi - 2 597,00 zł
Cena udziału w działce nr 2055 o powierzchni 276 m2 (2,21% całości) stanowi 1,56% ceny nieruchomości i wynosi - 1 405,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 90 000,00 zł

 


                 

Cena wywoławcza – 90 000,00 zł , przetarg - ............... w dniu ................... r. godz ............., wadium – ..................zł do ................... r. na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.
Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.