Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Spółdzielcza 3/8 pow. 41,46 m2

Powierzchnia

41,46 m2

Adres

ul. Spółdzielcza 3/8

Cena wywoławcza

125 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.09.05

 Lokal mieszkalny nr 8 o pow.  41,46 m2 położony przy ulicy Spółdzielczej nr 3 w Świdnicy

Wolny lokal mieszkalny nr 8 składający się z: dwóch pokoi i kuchni z wc o łącznej powierzchni 41,46 m² oraz pomieszczenia przynależnego – piwnica nr 8 o powierzchni 6,36 m², usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Spółdzielczej nr 3 w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2281, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00036196/7.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotnie piecowe.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku, zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem J1.1/UM- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-146/2022 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 5 maja 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 41,46 m² stanowi 97,07% ceny nieruchomości
i wynosi
- 121 339,00 zł
Cena udziału w działce nr 2281 o powierzchni 352 m2 (5,59% całości) stanowi 2,93% ceny nieruchomości i wynosi
- 3 661,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 125 000,00 zł