English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. S. Żeromskiego 38/5 - 56,50 m2

Powierzchnia

56,50 m.kw.

Adres

ul. S. Żeromskiego 38/5

Cena wywoławcza

75 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

4 piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2020.01.24

 

Lokal mieszkalny o pow.  56,50 m2 położony przy ulicy S. Żeromskiego 38/5 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze  budynku przy ul. S. Żeromskiego 38/5 o powierzchni 56,50  m2, który składa się z:

 

1. pokój 12,20 m2,

2. pokój 12,20 m2,

3. kuchnia 15,80 m2,

4. łazienka  3,10 m2,

5. przedpokój 13,20 m2.


 

Media w bud: instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie pierwotne piecowe.

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 56,50 m² + pomieszczenie przynależne - komórka piwniczna nr 5 o powierzchni 7,60m², usytuowany na IV piętrze – V kondygnacji (poddasze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 38 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1494, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00034940/4.

 

 Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. „Śródmieście – południe” dla obszaru K1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,50 m2 stanowi 87,33% ceny nieruchomości i wynosi -              65 498,00 zł

Cena udziału w działce nr 1494 o powierzchni 467 m2 (10,50% całości) stanowi 12,67% ceny nieruchomości i wynosi           -     9 502,00 zł                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------
    
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 75 000,00 zł

 

 

 

Przetarg Nr P-4/II/20 odbędzie się w dniu 25-02-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium w wysokości 8 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 19.02.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego -   13 lutego 2020 r. o godz. 9:30

                                                                          

 


 

 


 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71