English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. S. Żeromskiego 28/5 - 170,80 m2

Powierzchnia

170,80 m.kw.

Adres

 ul. S. Żeromskiego 28/5

Cena wywoławcza

173 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

13

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro 

Inne

------

 

Dodano:

2018.10.17

Lokal mieszkalny o pow.  170,8 m2 położony przy ulicy S. Zeromskiego 28/5 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze  budynku przy ul. S. Zeromskiego 28/5 o powierzchni 170,8  m2, który składa się z:

 

1. pokój 29,4 m2,

2. pokój 14,3 m2,

3. pokój 15,8 m2,

4. pokój 28,6 m2,

5. kuchnia 15,40

6. kuchnia 27,8 m2,

7. spiżarka 2,1 m2,

8. hol 2,6 m2,

9. łazienka 2,8

10. łazienka  4,9 m2,

11.przedpokój 14,60

12. łazienka 10,8 m2,

13. WC 1,7 m2.

 

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe.

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z: czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, dwóch łazienek, WC, hollu, spiżarki o pow. 170,80 m2, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 28, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1488, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00012574/7 orazdziałki nr 1487, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033420/6. 

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe.

 

Działka nr 1488 obciążona jest służebnością przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1486. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru K1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 170,80 m2 stanowi 90,21% ceny nieruchomości              i  wynosi                                                                            - 156 066,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 1488 o pow. 305 m(18,32% całości) stanowi 6,25% ceny nieruchomości i wynosi                                                            - 10 808,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 1487 o pow. 211 m(15,01 % całości) 3,54% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                    - 6 126,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                               - 173 000,00 zł

 

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.

Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

Wadium 18 000,00  zł. Licytacja godz. 10:30;

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 09-11-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Przetarg Nr P-111/XI/18 odbędzie się w dniu 15-11-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:30. 

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,119758,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-111xi18-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-3-polozonego-pr.html


Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71