English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. R. Traugutta 3/3 - 81,80 m2

Powierzchnia

81,80 m.kw.

Adres

R. Traugutta 3/3

Cena wywoławcza

230 000  zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

2020.06.09

 

Lokal mieszkalny o pow.  81,80 m2 położony przy ul. R. Traugutta 3/3  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. R. Traugutta 3/3  o powierzchni 81,80 m2, który składa się z:

 

1.  trzech pokoi (pokój- 25,70 m2, pokój- 16,30 m2, pokój - 19,30 m2),

2. kuchni (10,50 m2),

3. łazienki (2,60 m2),

4. wc (0,60 m2)

5. przedpokoju (6,80 m2)

 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 3 składający się z: 3 pokoi,  kuchni, przedpokoju, łazienki i wc  o powierzchni 81,80 m², usytuowany na I piętro – II kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy  Romualda Traugutta nr 3, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2833, obr. 4, AM. 19, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015764/7 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działek nr: 2834 i 2828, obr. 4, AM 19, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00028825/7.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe, po modernizacji na CO etażowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2833 o powierzchni 209 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.)

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru Ł3.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 81,80 m² stanowi 94,81 % ceny nieruchomości i wynosi - 218 069,00 zł
Cena udziału w działce nr 2833 o powierzchni 209 m2 (12,09 % całości) stanowi 2,01 % ceny nieruchomości i wynosi - 4 626,00 zł
Cena udziału w działce nr 2834 o powierzchni 80 m2 (12,09 % całości) stanowi 0,77 % ceny nieruchomości i wynosi - 1 771,00 zł
Cena udziału w działce nr 2828 o powierzchni 250 m2 (12,09 % całości) stanowi 2,41 % ceny nieruchomości i wynosi - 5 534,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 230 000,00 zł

 

 


Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działek nr: 2834 i 2828 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

 

 

 

 

  Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -

https://www.youtube.com/watch?v=w6GKHQGuOqg&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

Termin oględzin lokalu mieszkalnego -  07 lipca 2020 r. godz. 09:40

 


 

 

 

                                                           

                                                            

                                             


 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71