English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowychul. Pogodna - działka nr 51 jako tereny aktywności gospodarczej

Powierzchnia

działka nr 51 - 2,6216 ha

Adres

ul. Pogodna

Cena

do ustalenia 

Stan

niezabudowana/użytkowana rolniczo

Rodzaj działki

inwestycyjna

Typ własności

własność

Pow. pod zabudowę

70% pow.

Inne

-

 

 

Aktualizacja:

2017.09.27

 

Lokalizacja:
Teren ulokowany przy północnej granicy miasta, przy ul. Pogodnej, w sasiedztwie ciepłowni i dużego osiedla mieszkaniowego, objety przywilejami  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" Sp. z o.o. Obręb 1- Osiedle Młodych, w pobliżu bocznicy kolejowej.

Dostęp do terenu:
od strony północnej zapewnia - ul.Pogodna (droga do nawierzchni betonowej ) łącząca się bezpośrednio z ul. W. Sikorskiego-(droga w ciągu drogi wojewódzkiej 382  z nawierzchnią bitumiczną).  Droga 382 łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 35 ( Granica Polska /Czechy-Wrocław - w kierunku autostrady A4) i z drogą krajową nr 5 (Świecie-Poznań-Wrocław - Kamienna Góra - Lubawka  granica państwa). Dodatkowo zaprojektowano drogę wzdłuż  zachodniej i południowej granicy działki.

Aktualny MPZP  TAK -
- przeznaczenie podstawowe - 1 P tereny aktywizacji gospodarczej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zielenią urządzoną

Tereny aktywizacji gospodarczej to tereny, na których realizowane mogą być obiekty usługowe, produkcyjne, magazynowe, bazy i składy.


Dostępna infrastruktura:
- pełna sieci wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna,  ciepłownicza w sąsiedztwie, bliskość wysypiska odpadów komunalnych

Informacje dodatkowe:

- działka posiada księgę wieczystą,
- klasa gruntu- grunty rolne - IVa i pastwiska trwałe - IVb,,
- teren  ma regularny kształt,
- dostępna infrastruktura techniczna stanowi własność Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej (MZEC),
- korzystanie z dostępnej infrastruktury technicznej tylko za zgoda właściciela.
- możliwość włączenia do sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej ŚPWIK po wybudowaniu przepustu pod linia kolejową.
-tereny aktywizacji gospodarczej -tereny, na których realizowane mogą być obiekty usługowe, produkcyjne, magazynowe, bazy i składy;
- maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15m.

 

 

 

 

Mapa:


Pokaż Grunty na większej mapie