English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Pl. Grunwaldzki 3/10 - 170,50 m2

Powierzchnia

170,50 m.kw.

Adres

ul. Pl. Grunwaldzki 3/10 

Cena wywoławcza

120 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

8

Typ własności

własność

Kondygnacja

4 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2018.09.11

 

Lokal mieszkalny o pow. 170,50 m.kw. położony przy ul. Pl. Grunwaldzkim 3/10 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze  w budynku przy ul. Pl. Grunwaldzkim 3/10 o powierzchni 170,50 m2, który składa się z:

 

1. pokój 35,5 m2,

2. pokój 28,7 m2,

3. pokój 33,8 m2,

4. kuchnia 25,9 m2,

5. kuchnia 16,40 m2,

6. WC 4,20 m2,

7. przedpokój 7,9 m2,

8. przedpokój 18,1 m2

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 10 składający się z trzech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, WC o pow. 170,50 m2, usytuowany na IV piętrze budynku wielorodzinnego przy Placu Grunwaldzkim nr 3 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2781, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026657/4. 

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

 

 

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru Ł1.3/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

 


Cena lokalu mieszkalnego o pow. 170,50 m2 stanowi 91,36 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                  - 109 632,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 2781 o pow. 970 m(6,63 % całości) stanowi 8,64 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                              - 10 368,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                          - 120 000,00 zł

 

 

 


Wadium 12 000,00 zł., Licytacja godz. 10:30


 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 03-10-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


 
 
Przetarg Nr P-96/X/18 odbędzie się w dniu 09-10-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:30  


 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71