English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Piekarska 12/4 pow. 41,21 m2

Powierzchnia

41,21 m.kw.

Adres

ul. Piekarska 12/4

Cena wywoławcza

65 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

2019.10.10

 

Lokal mieszkalny o pow.  41,21 m2 położony przy ulicy Piekarskiej 12/4 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. Piekarskiej o powierzchni 41,21  m2, który składa się z:

 

1. pokój 22,05 m2,

2.  kuchnia 19,16 m2

 

plus pomieszczenia przynależne - komórka piwniczna nr 4 o pow. 1,62 m2 oraz komórka gospodarcza nr 3 o pow. 6,57 m2

 

(brak łazienki, wc - wspólne na klatce schodowej).

 


 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 4 składający się z: kuchni i pokoju o powierzchni 41,21 m², usytuowany na I piętrze – II kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Piekarskiej nr 12 + pomieszczenia przynależne: komórka piwniczna nr 4 o powierzchni 1,62 m² i komórka gospodarcza nr 3 na podwórku o powierzchni 6,57 m², przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2526, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00041833/3. WC na klatce schodowej (poddasze), jako wspólne i ujęte w częściach wspólnych.

Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru O3.3/MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 41,21 m² stanowi 65,84% ceny nieruchomości i wynosi - 42 794,00 zł

Cena udziału w działce nr 2526 (zabudowanej budynkami gospodarczymi o wartości zero złotych) o powierzchni 840 m2 (15,52% całości) stanowi 34,16% ceny nieruchomości i wynosi - 22 206,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 65 000,00 zł 

Przetarg Nr P-109/XI/19 odbędzie się w dniu 14-11-2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.


Wadium w wysokości 7 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 07.11.2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna zpotwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się zwarunkami przetargu i ich akceptacją.

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego - 22 października 2019 r. godz. 09.30

                                                                           05 listopada 2019 r. godz. 9.30

                                                              

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121741,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-109xi19-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-4-przy-ulicy-pi.html

 

 


 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71