English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Of. Oświęcimskich 41/2 - pow. 36,00 m2

Powierzchnia

36,00 m.kw.

Adres

ul. Of. Oświęcimskich 41/2 

Cena wywoławcza

82 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter  

Inne

------

 

 

Dodano:

2018.03.02

Lokal mieszkalny o pow. 36,00 m.kw. położony przy ul. Of. Oświęcimskich 41/2 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze budynku przy ul. Of. Oświęcimskich 41/2 o powierzchni 36,00  m2, który składa się z:

 

1. pokój 18,50 m2,

2. kuchnia 14,10 m2,

3. przedpokój 3,4 m2. 

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe. 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 2 składający się z przedpokoju, pokoju i kuchni, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Ofiar Oświęcimskich nr 41przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 622, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00034754/3 oraz działki nr 623, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00034758/1.

 

Do lokalu przynależą WC i piwnica. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Ofiar Oświęcimskich” zatwierdzonego uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. dla obszaru 15.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 36 m2 stanowi 89,60 % ceny nieruchomości i wynosi - 73 476,00 zł

Cena udziału w działce nr 622 o pow. 889 m(2,08 % całości) stanowi 3,52 % ceny

nieruchomości i wynosi - 2 885,00 zł

Cena udziału w działce nr 623 o pow. 1902 m(1,90 % całości) stanowi 6,88 % ceny

nieruchomości i wynosi - 5 639,00 zł

---------------------- --------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 82 000,00 zł

 

Wadium 8 000,00 zł. Licytacja godz.11:00


Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 30-03-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Przetarg Nr P-15/IV/18 odbędzie się w dniu 06-04-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 11:00

 

 

Szczegółowe informacje –

 

http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=s7d1mix9a2.gtr6rhx9a1

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71