English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Of. Oświęcimskich 4/4 - 122,20 m2

Powierzchnia

122,20 m.kw.

Adres

ul. Of. Oświęcimskich 4/4 

Cena wywoławcza

64 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

2 piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2018.05.25

Lokal mieszkalny o pow. 122,20 m.kw. położony przy ul. Of. Oświęcimskich 4/4 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze (poddasze) budynku przy ul. Of. Oświęcimskich 4/4 o powierzchni 122,20  m2, który składa się z:

 

1.pokój 16,92m2,

2. pokój 23,99 m2,

3. pokój 32,13 m2,

4. pokój 13,40 m2,

5. kuchnia 11,14 m2,

6. przedpokój 13,46,

7. pomieszczenie gospodarcze 10,98 m2.

 


Wolny lokal mieszkalny nr 4 składający się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego, usytuowany na II piętrze (poddasze) budynku wielorodzinnego przy ul. Ofiar Oświęcimskich nr 4 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 192, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nrSW1S/00080295/4. 

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.

 

Działka 192 obciążona jest służebnością przechodu i przejazdu w zasięgu niezbędnego dostępu do działek nr: 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Ofiar Oświęcimskich” zatwierdzonego uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. dla obszaru 4.MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 122,02 m2 stanowi 51,15 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                        - 32 734,00 zł

Cena udziału w działce nr 192 o pow. 955 m2  (21,70 % całości) stanowi 48,85 % ceny

nieruchomości i wynosi                                                          - 31 266,00 zł

---------------------- --------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                - 64 000,00 zł

 

Wadium 6 000,00  zł, Licytacja godz. 10:30;
Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 06-06-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 Przetarg Nr P-51/VI/18 odbędzie się w dniu 12-06-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinie 10:30 

 

 

Szczegółowe informacje: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=0ovrl1esq2.b8a1duesq1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71