English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Of. Oświęcimskich 4/3 - 106,96 m2 - niesamodzielny lokal mieszkalny

Powierzchnia

106,96 m.kw.

Adres

ul. Of. Oświęcimskich 4/3 

Cena wywoławcza

145 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.01.25

 

Niesamodzielny lokal mieszkalny o pow.  106,96 m2 położony przy ulicy Of. Oświęcimskich 4/3 w Świdnicy 

 

Niesamodzielny lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 4/3 o powierzchni 106,96 m2, który składa się z:

 

1. pokój (41.98 m2),

2. pokój (32,27 m2)

3. kuchnia (23,27 m2)

5. udział we wspólnym przedpokoju (o pow. 9,44 m2) 

 

plus pomieszczenie przynależne komórka piwniczna nr 3 o pow. 13,85 m2

 

WC na poddaszu o pow. 2,82 m2 

 

 

 

 


 

Udział 1299/2500 stanowiący wolną niesamodzielną część nr 3 lokalu mieszkalnego nr 2-3 składającą się z: dwóch pokoi  i kuchni  oraz udziału w wspólnym przedpokoju  o powierzchni 106,96 m² + pomieszczenia przynależne: komórka piwniczna nr 3  oraz wc na poddaszu, usytuowany na I piętrze – II kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ofiar Oświęcimskich nr 4 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 192, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00080295/4. Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00080296/1 dla lokalu nr 2-3.

 

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotnie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla obszaru ul. Ofiar Oświęcimskich – 4.MWU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 


Cena udziału wolnej części nr 3 o powierzchni 106,96 m² lokalu mieszkalnego 2-3 stanowi 80,33% ceny nieruchomości i wynosi - 116 479,00 zł
Cena udziału w działce nr 192 o powierzchni 955 m2 (18,84% całości) stanowi 19,67% ceny nieruchomości i wynosi - 28 521,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie cena udziału wolnej części nr 3 wynosi - 145 000,00 zł

  

 

 

Termin oględzin:    05.02.2021 r. godz. 10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71