English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Łukowa 6/4 o pow. 42,33 m2

Powierzchnia

42,33 m.kw.

Adres

ul. Łukowa 6/4

Cena wywoławcza

90 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

III piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.04.08

 

 

Lokal mieszkalny o pow.  42,33 m2 położony przy ulicy Łukowej 6/4  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na III piętrze  budynku przy ul. Łukowej 6/4 o powierzchni 42,33 m2, który składa się z:

 

1. pokój (27,96 m2),

2. pokój (12,57 m2)

3. WC (1,80 m2)

 

plus pomieszczenia przynależne: kuchnia o pow. 14.36 m2 oraz komórka o pow. 2,90 m2 

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 4 składający się z: dwóch pokoi  i  o powierzchni 42,33 m² + pomieszczenia przynależne: kuchnia na III piętrze oraz komórka na parterze, usytuowany na III piętrze – IV kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Łukowej nr 6 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2160, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00039172/4.

 

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Brak ogrzewania.

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

W skład lokalu dodatkowo weszło pierwotnie pomieszczenie przynależnej ubikacji – wc po dokonaniu przebicia otworu do lokalu. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest komórka w tzw. Boksach gospodarczych na parterze oraz pomieszczenie kuchni usytuowane na III piętrze.

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzony uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r., zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe” dla obszaru H1.3/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej budynek usługami.

 


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Budynek przy ulicy Łukowej nr 6 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr 25/A/00 z dnia 10 lipca 2000 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2020 r., poz. 282 z późn.) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 1 %.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 42,33 m² stanowi 93,88% ceny nieruchomości i wynosi - 84 492,00 zł
Cena udziału w działce nr 2160 o powierzchni 210 m2 (12,81% całości) stanowi 6,12% ceny nieruchomości i wynosi - 5 508,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 90 000,00 zł

 

 

Termin oględzin:  13.04.2021 r. godz. 10.00

                               04.05.2021 r. godz. 10:00

 

Przetarg Nr P-47/V/21 odbędzie się w dniu 13-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

 

Wadium w wysokości 9 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 07.05.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123998,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-47v21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-4-przy-ulicy-luko.html

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71