English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Łukowa 3/5- pow. 31,60 m2

Powierzchnia

31,60 m.kw.

Adres

ul. Łukowa 3/5

Cena wywoławcza

 105 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro 

Inne

------

 

 

Dodano:

2019.10.21

Lokal mieszkalny o pow. 31,60 m.kw. położony przy ul. Łukowej 3/5 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze   w budynku przy ul. Łukowej 3/5 o powierzchni 31,60 m2, który składa się z:

 

1. pokój 14,70 m2,

2. kuchnia 10,1 m2,

3. przedpokój 3,7 m2,

4. łazienka 3,1 m2.

 


 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z: pokoju, łazienki z wc, kuchni i przedpokoju o powierzchni 31,60 m², usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Łukowej nr 3, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00040513/7,przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2212, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030187/9.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne zdalaczynne. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2212 o powierzchni 190 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, poz. 2540).


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 31,60 m2stanowi 97,65 % ceny nieruchomości i wynosi - 102527,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 2212 o pow. 190 m2 (6,61 % całości) stanowi 2,35 % ceny nieruchomości i wynosi - 2473,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 105 000,00 zł

 


 


 

 

 

Przetarg Nr P-117/XI/19 odbędzie się w dniu 19-11-2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w  wysokości 11 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 13.11.2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego - 22 października 2019 r. godz. 10.30

                                                                           05 listopada   2019 r. godz. 10.30

 

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121754,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-117xi19-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-5-przy-ulicy-lu.html

 

 

 

 Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71