English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Łukasińskiego 4/6 - pow. 36,62 m2

Powierzchnia

36,62 m.kw.

Adres

ul. Łukasińskiego 4/6

Cena wywoławcza

24 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze 

Inne

------

 

Dodano:

2018.09.11

 

Lokal mieszkalny o pow. 36,62 m.kw. położony przy ul. Łukasińskiego 4/6 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu budynku przy ul. Łukasińskiego 4/6 o powierzchni 36,62 m2, który składa się z:

1. Pokój 14,16 m2,

2. kuchnia 8,50 m2,

3. przedpokój 2,88 m2

+ pomieszczenie przynależne - łazienka 10,68 m2 oraz komórka (piwnica) 5,52 m2.

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się pokoju, kuchni, przedpokoju o powierzchni 25,94 mkw + pomieszczenie przynależne – łazienka o pow. 10,68 mkw. (poddasze) oraz piwnica o pow. 5,52 mkw., usytuowany w budynku wielorodzinnym przy ulicy Waleriana Łukasińskiego nr 4, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 840, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00049688/7.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru H1.3/UM – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.


1. Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,94 m2 + 10,68 m2 stanowi 88,09% ceny nieruchomości i wynosi                                                            - 21 142,00 zł

2. Cena udziału w działce nr 840 o pow. 197 m2  ( 10,25% całości) stanowi 11,91 % ceny  

nieruchomości i wynosi                                                        - 2 858,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                               - 24 000,00 zł


Wadium 3 000,00 zł., Licytacja godz. 10:30


 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 19-09-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 Przetarg Nr P-88/IX/18 odbędzie się w dniu 25-09-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:30

 

 

Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,119502,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-88ix18-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-7-przy-ul-.html

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71