English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. L. Tołstoja 14/7 pow. 92,23 m2

Powierzchnia

92,23 m2

Adres

ul. L. Tołstoja 14/7

Cena wywoławcza

160 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

6

Typ własności

------

Kondygnacja

II piętro

Inne

własność

 

Dodano:

2021.01.25

 

Lokal mieszkalny o pow.  92,23 m2 położony przy ulicy Lwa Tołstoja 14/7 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze  budynku przy ul. Lwa Tołstoja 14/7 o powierzchni 92,23 m2, który składa się z:

 

1. 3 pokoje (17,73 m2, 24,86 m2, 16,55 m2 ),

2. kuchnia (19,44 m2),

3. 2 przedpokoje (6,68 m2, 6,97 m2)


 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 7 składający się z: trzech pokoi, kuchni  i dwóch przedpokoi o powierzchni 92,23 m² (wc przepisane do lokalu z lokalizacją na klatce schodowej ujęte w częściach wspólnych), usytuowany w obrębie II piętra – III kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lwa Tołstoja nr 14 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 159, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00040158/0 oraz działki nr 157, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00037476/1.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. „Śródmieście – południe” dla obszaru 12.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:
Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 92,23 m² stanowi 84,90% ceny nieruchomości i wynosi - 135 843,00 zł
Cena udziału w działce nr 159 o powierzchni 306 m2 (28,67% całości) stanowi 9,25% ceny nieruchomości i wynosi - 14 804,00 zł
Cena udziału w działce nr 157 o powierzchni 447 m2 (12,40% całości) stanowi 5,85% ceny nieruchomości i wynosi - 9 353,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -
160 000,00 zł

 

 

 

 

 Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -

 


 

 

 

 

 

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego -   11.02.2021 r. godz. 12:10

 

                                                                              23.02.2021 r. godz. 12:10 

                                                                          

 

 

 

 

Przetarg Nr P-7/III/21 odbędzie się w dniu 04-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

 

Wadium w wysokości 16 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 26.02.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123643,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-7iii21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-7-przy-ulicy-lw.html

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71