English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowych



ul. Ks. Bolka Świdnickiego 27/3 - 13,10 m2

Powierzchnia

13,10 m.kw.

Adres

ul. Ks. Bolka Św. 27/3

Cena wywoławcza

 28 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter 

Inne

------

 

Dodano:

2017.10.16

 

Lokal mieszkalny o pow. 13,10 m.kw. położony przy ul. Ks. Bolka Świdnickiego 27/3 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze budynku przy ul. Ks. Bolka Świdnickiego 27/3  o powierzchni 13,10 m2, który składa się z:

1. Pokój 8,70 m2,

2.przedpokój z aneksem kuchennym 3,60 m2,

3. wc 0,80 m2.

 

Wolny lokal mieszkalny nr 3 składający się z pokoju, wc, przedpokoju, o pow. 13,10 mkw, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego nr 27, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 609, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00019044/2. 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru Ł1.10/UM – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

  1. Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 13,10 m2 stanowi 91,47% ceny nieruchomości i wynosi - 25 611,00 zł

  2. Cena udziału w działce nr 609 o pow. 375 m2 (3,87% całości) stanowi 8,53% ceny nieruchomości i wynosi - 2 389,00 zł

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 28 000,00 zł.

Wadium - 3 000,00 zł, licytacja godz. 10:00.

 

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15% ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1% ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku. Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.


Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 08-11-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Świdnicy w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Przetarg Nr P-99/XI/17 odbędzie się w dniu 14-11-2017 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.


 

Szczegółowe informacje - http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=cqbtwrh3e2.ouu2klh3e1

 

 

 

 


 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Pan Jan Strach, tel. 74 852-40-71, 74 852-08-81