English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Kościelna 5/5 pow. 12,30 m2

Powierzchnia

12,30 m.kw.

Adres

ul. Kościelna 5/5

Cena wywoławcza

35 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

1

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

 

Dodano:

2022.01.19

 

Lokal mieszkalny o pow.   12,30 m2 położony przy ulicy Kościelnej 5/5 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu  budynku przy ul. Kościelnej 5/5 o powierzchni 12,30 m2, który składa się z:

 

1. pokój (12,30 m2) 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z jednego pokoju o powierzchni 12,30 m², lokal usytuowany na poddaszu – III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościelnej nr 5, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 950, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00049582/4.

 

Obszar pokoju z doprowadzoną wodą do zlewu. WC przy klatce schodowej w częściach wspólnych.


Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę nr 950 na rzecz właścicieli działki nr 949.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie centralne. Brak instalacji gazowej. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródmieście-północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru I1.3 /UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Budynek przy ulicy Kościelnej nr 5 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr A/4820/1659 z dnia 12 maja 1966 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2021 r., poz. 710) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 1 %. Decyzją nr 652/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności ww. lokalu mieszkalnego.


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 12,30 m2 stanowi 89,35% ceny nieruchomości i wynosi - 31 274,00 zł

Cena udziału w działce nr 950 o powierzchni 455 m2 (4,36% całości) stanowi 10,65% ceny nieruchomości i wynosi - 3 726,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -
35 000,00 zł

Terminy oględzin:
25.01.2022 r. - godz. 10.00
08.02.2022 r. - godz. 10.00

Informacje dot. przetargu :

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125051,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-6ii22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-5-przy-ulicy-kos.html

Cena wywoławcza – 35 000,00 zł , przetarg - P-6/II/2022 w dniu 24.02.2022 r. godz 12:00, wadium – 4 000,00 zł do 18.02.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.
Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.