English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Kolejowa 5/01 - 41,20 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Powierzchnia

41,20  m.kw.

Adres

ul. Kolejowa 5/01

Cena wywoławcza

 40 000 zł

Stan

do remontu

Rodzaj budynku

użytkowy

Typ własności

własność

Kondygnacja

Suterena

Inne

----------------------

 

Dodano:

2020.03.30

Lokal użytkowy o pow. 41,20 m2 położony przy Kolejowej 50/1 w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony w obrębie sutereny w budynku przy ul. Kolejowej 5 o powierzchni 41,20 m2, który składa się z:

 

1. pomieszczenie nr 1 - 21,6 m2,

2. pomieszczenie nr 2 - 9,1 m2

3. pomieszczenie nr 3 - 9,4 m2

4.  wc  - 1,1 m2

 

Wolny lokal użytkowy nr 01 składający się z: trzech pomieszczeń  i wc o powierzchni 41,20 m², położony w obrębie sutereny - piwnicy w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kolejowej nr 5 w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1072, obr. 5, AM. 2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00031751/1.

 

Wejście do lokalu z obszaru chodnika po kilku stopniach do poziomu posadzki w lokalu.


Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną i wodną, brak systemu grzewczego. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci dostępu do elewacji przez działkę nr 1072 na rzecz działki numer 1071.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Ofiar Oświęcimskich zatwierdzonego uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 roku dla obszaru 11MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 1072 o powierzchni 340 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu użytkowego o powierzchni 41,20 m2 stanowi 91,29% ceny nieruchomości i wynosi - 36 515,00 zł

Cena udziału w działce nr 1072 o pow. 340 m2 (6,25% całości) stanowi 8,71% ceny nieruchomości i wynosi - 3 485,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 40 000,00 złNa umieszczenie nośników reklamowych – reklam, szyldów, plakatów należy uzyskać zgodę wynikającą z przepisów prawa. Wszelkie dane i wytyczne należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy

 Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

 

 

Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -

https://www.youtube.com/watch?v=ff6wPGX-nII

 

 

Przetarg Nr P-20/IV/20 odbędzie się w dniu 22-04-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 13:00.

 

Wadium w wysokości 4 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 16.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122568,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-20iv20-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-uzytkowego-nr-01-przy-ulicy-kole.html

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71