English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Kanonierska 16/8 o pow. 27,00 m2

Powierzchnia

27,00 m.kw.

Adres

ul. Kanonierska 16/8

Cena wywoławcza

40 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

2020.03.30

 

 

Lokal mieszkalny o pow.  27,00 m2 położony przy ulicy Kanonierskiej 16/8 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu  budynku przy ul. Kanonierskiej 16/8  o powierzchni 27,00  m2, który składa się z:

 

1. pokój -  15,20 m2

2. kuchnia -  8,90 m2

3. WC - 0,7  m2

4. Łazienka - 2,2 m2  

 


 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 8 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki  i wc o powierzchni 27,00 m², usytuowany na poddaszu – IV kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kanonierskiej nr 16 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 78, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015158/6 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 77, obr. 4, AM 1, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00023130/3.

Wejście na klatkę schodową znajduję się od strony dziedzińca. Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę numer 77 na rzecz działki numer 76 w celu dostępu do garażu na tej działce.

 

Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie pierwotnie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 78 o powierzchni 125 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. „Śródmieście – północ” dla obszaru O1.3/MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 27,00 m² stanowi 74,82% ceny nieruchomości i wynosi - 29 927,00 zł
Cena udziału w działce nr 78 o powierzchni 125 m2 (9,63% całości) stanowi 5,08 % ceny nieruchomości i wynosi - 2 031,00 zł
Cena udziału w działce nr 77 o powierzchni 1696 m2 (2,81% całości) stanowi 20,10 % ceny nieruchomości i wynosi - 8 042,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 40 000,00 zł

 Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 77, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15% ceny gruntu + 23% podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 1% ceny gruntu + 23% podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

                             Termin oględzin lokalu mieszkalnego - 

                                                            

 UWAGA!!!! ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ OGLĘDZINY  ZOSTAJĄ ODWOŁANE!!!!

 

 

 Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -

https://www.youtube.com/watch?v=xaqTYp2tiKc

 

Przetarg Nr P-14/IV/20 odbędzie się w dniu 21-04-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

 

Wadium w wysokości 4 000,00 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 15.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacje -

 

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122563,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-14iv20-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-8-przy-ulicy-kan.html

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71