English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. K. Pułaskiego 7/4A - 28 m2

Powierzchnia

28,00 m.kw.

Adres

ul. K. Pułaskiego 7/4A

Cena wywoławcza

34 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

2 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2018.10.17

 

Lokal mieszkalny o pow. 28 m.kw. położony przy ul. K. Pułaskiego 7/4A w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze  w budynku przy ul. K. Pułaskiego 7/4A o powierzchni 28 m2, który składa się z:

 

1. pokój 15,40 m2,

2. kuchnia 12,60 m2.

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe.

 

Wolny lokal mieszkalny nr 4a o powierzchni 28,00 m2składający się z pokoju i kuchni oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 5,25 m², usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 7, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedaż ułamkowej części gruntu działki nr 1625, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00036178/5.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. WC wspólne na klatce schodowej.

 

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r., „Śródmieście – południe” – B1.3/UM tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

 

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 28,00 m² stanowi 92,10% ceny nieruchomości i wynosi      

  - 31 315,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 1625 o pow. 391 m2  ( 3,55% całości) stanowi 7,90 % ceny   

nieruchomości i wynosi                                                         - 2 685,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                 - 34 000,00 zł

 

 

Wadium 4 000,00  zł. Licytacja godz. 11:00


Budynek figuruje w rejestrze zabytków (Decyzja nr A/4832/1179 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 maja 1986 roku oraz nr 1704 z dnia 15 maja 1966 r.) w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 1 %.

 

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 09-11-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Przetarg Nr P-111/XI/18 odbędzie się w dniu 15-11-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 11:00. 

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,119758,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-111xi18-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-3-polozonego-pr.html

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71