English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. K. Pułaskiego 42/3 o pow. 28,00 m2

 

Lokal mieszkalny o pow.  28,00 m2 położony przy ulicy K. Pułaskiego 42/3 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu  budynku przy ul. K. Pułaskiego o powierzchni 28,00 m2, który składa się z:

 

1. pokój (16,00 m2),    

2. kuchnia (4,40 m2)

3. łazienka (3,40 m2)

4. przedpokój (4,20 m2)

 

Wolny lokal mieszkalny nr 3 składający się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki  i przedpokoju o powierzchni 28,00 m², lokal usytuowany na I piętrze – II kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 42, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr: 2105 i 2107, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032238/6.

 

Przypisana komórka piwniczna, ujęta w częściach wspólnych.

 

Działki gruntu nr: 2105 i 2107 obciążone są służebnością przechodu i przejazdu w zasięgu dostępu niezbędnego do działek nr: 2109 i 2108.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie co z sieci miejskiej. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica dla obszaru „Śródmieście-południe”, zatwierdzony uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r dla obszaru G3.2/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 28,00 m2 stanowi 96,89% ceny nieruchomości i wynosi - 125 955,00 zł

Cena udziału w działce nr 2105 o powierzchni 382 m2 (2,10% całości) stanowi 1,66% ceny nieruchomości i wynosi - 2 158,00 zł

Cena udziału w działce nr 2107 o powierzchni 334 m2 (2,10% całości) stanowi 1,45% ceny nieruchomości i wynosi - 1 887,00 zł


---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 130 000,00 zł


 


Termin oględzin:   02.09.2021 r. godz. 09:00

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71