English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. K. Pułaskiego 34/10 o pow. 28,90 m2

Powierzchnia

28,90 m.kw.

Adres

ul. K. Pułaskiego 34/10

Cena wywoławcza

100 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro 

Inne

------

 

 

Dodano:

2020.03.30

 

 

 

Lokal mieszkalny o pow.  28,90 m2 położony przy ul. Kazimierza Pułaskiego 34/10  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze  budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 34/10  o powierzchni 28,90  m2, który składa się z:

 

1.1 pokój o pow. 17,30 m2

 

2. kuchnia o pow. 5,30 m2 

 

3. łazienka o pow. 3,1 m2 

 

4. przedpokój o pow. 3,2 m2 

 

plus pomieszczenie przynależne komórka piwniczna nr 10 o powierzchni 5,00 m². 

 

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 10 składający się z: jednego pokoju, kuchni, przedpokoju  i łazienki o powierzchni 28,90 m² usytuowany na II piętrze – III kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 34 + pomieszczenie przynależne komórka piwniczna nr 10, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2096, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030734/9 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2097, obr. 4, AM 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030097/1.

 

 

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową.

Do budynku podłączono miejską sieć CO, lokal nie posiada centralnego ogrzewania. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę nr 2097 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2098 w celu dostępu do elewacji budynku nr 36 zlokalizowanego na tej działce.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2096 o powierzchni 209 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.)
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. „Śródmieście – południe” dla obszaru G3.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 28,90 m² stanowi 97,63 % ceny nieruchomości i wynosi - 97 629,00 zł


Cena udziału w działce nr 2096 o powierzchni 209 m2 (3,95 % całości) stanowi 1,63 % ceny nieruchomości i wynosi - 1 630,00 zł


Cena udziału w działce nr 2097 o powierzchni 252 m2 (1,49 % całości) stanowi 0,74 % ceny nieruchomości i wynosi - 741,00 zł


---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 100 000,00 złZ tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2097 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

 

                             Termin oględzin lokalu mieszkalnego -

                                                            

 

UWAGA!!!! ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ OGLĘDZINY  ZOSTAJĄ ODWOŁANE!!!!

 

 

Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -                                            

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6GoGTR0-Ls 

 

 

 

Przetarg Nr P-15/IV/20 odbędzie się w dniu 21-04-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

 

Wadium w wysokości 10 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 15.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

  

 Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122564,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-15iv20-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-10-przy-ulicy-ka.html

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71