English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. K. Pułaskiego 30/2 pow. 52,40 m2

Powierzchnia

52,40 m.kw.

Adres

ul. K. Pułaskiego 30/2

Cena wywoławcza

50 000  zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

6

Typ własności

własność

Kondygnacja

2 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2019.10.10

 

Lokal mieszkalny o pow.  52,40 m2 położony przy ulicy K. Pułaskiego 30/2 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze i poddaszu  budynku przy ul. K. Pułaskiego 30/2 o powierzchni 52,40  m2, który składa się z:

 

1. pokój 23,30 m2 (II piętro)

2. kuchnia 7,10 m2 (II piętro)

3. przedpokój 2,90 m2 (II piętro)

4. pomieszczenie gospodarcze 3,6 m2 (poddasze)

5. pokój 10,00 m2 (poddasze)

6. pomieszczenie gospodarcze 4,00 m2 (poddasze).

 

(brak łazienki, wc - wspólne na klatce schodowej).

 


 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 2 składający się z: dwóch pokoi: jeden pokój – II piętro, jeden pokój – poddasze; kuchnia – II piętro; przedpokój – II piętro; dwa pomieszczenia gospodarcze – poddasze o powierzchni 52,40 m² w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 30, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2051, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00040490/9.

Mieszkanie dwupoziomowe. Lokalizacja lokalu mieszkalnego na II piętrze i w obszarze poddasza. Brak łazienki WC wspólne na klatce schodowej.

Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie pierwotnie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. „Śródmieście-południe” dla obszaru G2.2/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 52,40 m² stanowi 91,54% ceny nieruchomości i wynosi - 45 772,00 zł

Cena udziału w działce nr 2051 o powierzchni 199 m2 (10,79% całości) stanowi 8,46 % ceny nieruchomości i wynosi - 4 228,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 50 000,00 zł

 

Wadium wynosi 5 000,00 zł

 

 

Przetarg Nr P-110/XI/19 odbędzie się w dniu 14-11-2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

 

Wadium w wysokości 5 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 07.11.2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna zpotwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się zwarunkami przetargu i ich akceptacją.

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego - 22 października 2019 r. godz. 10.00

                                                                           05 listopada 2019 r. godz. 10:00

                                                           

 

 

Szczegółowe informacje - 

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121742,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-110xi19-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-2-przy-ulicy-ka.html

 

 


 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71