English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. K. Pułaskiego 2/9 - 9a-9b - 171,90 m2

Powierzchnia

171,90 m.kw.

Adres

ul. K. Pułaskiego 2/9-9a-9b

Cena wywoławcza

250 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

9

Typ własności

własność

Kondygnacja

IV piętro

Inne

------

 

Dodano:

2020.06.09

 

Lokal mieszkalny o pow.  171,90 m2 położony przy ul. K. Pułaskiego 2/9-9a-9b  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze  budynku przy ul. K. Pułaskiego 2/9-9a-9b  o powierzchni 171,90 m2, który składa się z:

 

 

1.  pięciu pokoi (pokój - 11,20 m2, pokój - 12,40 m2, pokój - 24,20 m2, pokój - 37,00 m2, pokój - 38,50 m2),

 

2. dwóch kuchni (kuchnia - 6,30 m2, kuchnia - 18,70 m2),

 

3. łazienki (7,30 m2) 

 

4. przedpokoju (16,30 m2)


 

 Wolny lokal mieszkalny nr 9-9a-9b składający się z: 5 pokoi, 2 kuchni, przedpokoju, łazienki  o powierzchni 171,90 m², usytuowany na IV piętro – V kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy K. Pułaskiego 2/9-9a-9b przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2011, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00018122/6 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2012, obr. 4, AM 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035869/9.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2011 o powierzchni 469 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.)


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru G1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.


Budynek figuruje w rejestrze zabytków (Decyzja nr A/4831/1244/Wł Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 grudnia 1988 roku) w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 1 %.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 171,90 m² stanowi 96,75 % ceny nieruchomości i wynosi - 241 870,00 zł
Cena udziału w działce nr 2011 o powierzchni 469 m2 (7,57 % całości) stanowi 3,07 % ceny nieruchomości i wynosi - 7 687,00 zł
Cena udziału w działce nr 2012 o powierzchni 27 m2 (7,57 % całości) stanowi 0,18 % ceny nieruchomości i wynosi - 443,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 250 000,00 zł

 

 

 


Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2012 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

 

 

  Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -

https://www.youtube.com/watch?v=PrN59is67S8&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

Termin oględzin lokalu mieszkalnego -  07 lipiec 2020 r. godz. 11:00

 


 

 

 

                                                           

                                                            

                                             


 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71