English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Jagiellońska 16/11 o pow. 108,10 m2

Powierzchnia

108,10 m2

Adres

ul. Jagiellońska 16/11

Cena

200 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

IV piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.01.19

 

Lokal mieszkalny o pow.  108,10 m2 położony przy ulicy Jagiellońskiej 16/11 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze  budynku przy ul. Jagiellońskiej 16/11 o powierzchni 108,10 m2, który składa się z:

 

1. 2 pokoi (26,80 m2, 27,10 m2),

2. kuchnia (8,90 m2)

3. przedpokój (10,50 m2)

4. łazienka (2,80 m2)

5. WC (1,40 m2)

6. pomieszczenie gospodarcze (30,60 m2)

 

 


Wolny lokal mieszkalny nr 11 składający się z: dwóch pokoi , przedpokoju, łazienki, kuchni, wc  i pomieszczenia gospodarczego  o powierzchni 108,10 m² usytuowany na IV piętrze (poddasze) – V kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Jagiellońskiej nr 16, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 693, obr. 4, AM. 9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013024/4 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 694, obr. 4, AM 9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027363/3.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 693 o powierzchni 427 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.).
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru G1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 108,10 m² stanowi 98,04% ceny nieruchomości i wynosi - 196 075,00 zł
Cena udziału w działce nr 693 o powierzchni 427 m2 (4,37% całości) stanowi 1,68% ceny nieruchomości i wynosi - 3 372,00 zł
Cena udziału w działce nr 694 o powierzchni 70 m2 (4,37% całości) stanowi 0,28% ceny nieruchomości i wynosi - 553,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 200 000,00 zł

 

Termin oględzin:
01.02.2022 r. - godz. 10.10