English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Jagiellońska 15/1 - 31,55 m2

Powierzchnia

 31,55 m.kw.

Adres

ul. Jagiellońska 15/1

Cena wywoławcza

60 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2018.05.25

 

Lokal mieszkalny o pow. 31,55 m.kw. położony przy ul. Jagiellońskiej 15/1 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze  w budynku przy ul. Jagiellońskiej 15/1 o powierzchni 31,55 m2, który składa się z:

 

1. pokój 11,5 m2, ,

2. kuchnia 6,8 m2,

3. WC 1,8 m2,

4. przedpokój 6,11 m2.

 

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 1 składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, wc o pow. 26,20 m2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Jagiellońskiej nr 15, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 569, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nrSW1S/00017670/5 oraz działki nr 568 i 570, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00028395/3. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru L1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,20 m2 stanowi 96,52 % ceny nieruchomości i  wynosi                                                                            
-  57 914,00 zł

Cena udziału w działce nr 569 o pow. 323 m2  ( 2,11% całości) stanowi 1,76 % ceny nieruchomości i wynosi                                                        
- 1 055,00 zł

Cena udziału w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym o wartości zero złotych, nr działki 568 o pow. 258 m2  (2,11% całości) stanowi 1,40 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                             - 842,00 zł

Cena udziału w działce nr 570 o pow. 58 m2  (2,11% całości) stanowi 0,32 % ceny nieruchomości i wynosi                                                
- 189,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                   - 60 000,00 zł

 

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.

Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego

 

Wadium 6 000,00  zł, Licytacja godz. 10:30


Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 13-06-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Przetarg Nr P-52/VI/18 odbędzie się w dniu 19-06-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinie 10:30

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.


 

 

Szczegółowe informacje - http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=nc7zfffdn2.wvfxzlfdn1

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71