English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Jagiellońska 15/1 - 31,55 m2

Powierzchnia

 31,55 m.kw.

Adres

ul. Jagiellońska 15/1

Cena wywoławcza

40 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2018.09.11

 

Lokal mieszkalny o pow. 31,55 m.kw. położony przy ul. Jagiellońskiej 15/1 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze  w budynku przy ul. Jagiellońskiej 15/1 o powierzchni 31,55 m2, który składa się z:

 

1. pokój 11,5 m2, ,

2. kuchnia 6,8 m2,

3. WC 1,8 m2,

4. przedpokój 6,11 m2.

 

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 1 składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, wc o pow. 26,20 m2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Jagiellońskiej nr 15, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 569, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nrSW1S/00017670/5 oraz działki nr 568 i 570, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00028395/3. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru L1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,20 m2 stanowi 96,52 % ceny nieruchomości                i  wynosi                                                                                    - 38 608,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 569 o pow. 323 m2  ( 2,11% całości) stanowi 1,76 % ceny   nieruchomości i wynosi                                                                       - 704,00 zł

 

Cena udziału w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym o wartości zero złotych, nr działki 568 o pow. 258 m2  (2,11% całości) stanowi 1,40 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                     - 560,00 zł

Cena udziału w działce nr 570 o pow. 58 m2  (2,11% całości) stanowi 0,32 % ceny   nieruchomości i wynosi                                                              - 128,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                               - 40 000,00 zł

 

Wadium 4 000,00 zł, Licytacja godz. 11:00

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 03-10-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


 
 
Przetarg Nr P-96/X/18 odbędzie się w dniu 09-10-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 11:00  

 
  

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71