English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. J. Lelewela 13/4-4a pow. 111,42 m2

Powierzchnia

111,42 m.kw.

Adres

J. Lelewela 13/4-4a

Cena wywoławcza

200 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

1 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2020.02.18

 

Lokal mieszkalny o pow.  111,42 m2 położony przy ul. J. Lelewela 13/4-4a w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. J. Lelewela 13/4-4a  o powierzchni 111,42  m2, który składa się z:

 

1. 3 pokoi o pow. 26,71 m2, 27,51 m2 i 22,71 m2

 

2. dwóch kuchni o pow. 9,53 i 12,90 m2

 

3. komórka o pow. 3,90 m2

 

4. przedpokój o  pow. 8,44 m2

 

WC wspólne ujęte w częściach wspólnych.

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 4-4a składający się z: trzech pokoi (pokój-26,71 m2, pokój - 27,51 m2, pokój-22,71 m2), dwóch kuchni (kuchnia-9,53 m2, kuchnia-12,90 m2), komórki (3,90 m2) i przedpokoju (8,44 m2) o powierzchni 111,42 m² (wc wspólne na półpiętrze ujęte w częściach wspólnych), usytuowany na I piętrze – II kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lelewela nr 13 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2798, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026165/8.


Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2798 o powierzchni 495 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku dla obszaru Ł1.10/UM– teren zabudowy mieszkaniowo wielorodzinnej z usługami.

 


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 111,42 m2 stanowi 93,35% ceny nieruchomości i wynosi - 186 693,00 zł


Cena udziału w działce nr 2798 o powierzchni 495 m2 (15,93% całości) stanowi 6,65% ceny nieruchomości i wynosi - 13 307,00 zł


---------------------- --------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -
200 000,00 zł

 

 

 

Termin oględzin lokalu mieszkalnego - 28.02.2020 r. o godz. 09:00

                                                            

                                            

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71