English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Długa 7/1 - pow. 31,55 m2

Powierzchnia

31,55 m.kw.

Adres

ul. Długa 7/1 

Cena wywoławcza

 33 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

1 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2018.03.02

Lokal mieszkalny o pow. 31,55 m.kw. położony przy ul. Długa 7/1 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. Długa 7/1 o powierzchni 31,55  m2, który składa się z:

 

1. pokój 20,61 m2,

2. kuchnia 10,94 m2.

 

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe. 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 1 składający się z pokoju, kuchni, usytuowany na I piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Długiej nr 7 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2034, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00036860/3.

 

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe.

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru G1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami.

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 31,55 m2 stanowi 87,69 % ceny nieruchomości i wynosi - 28 939,00 zł

Cena udziału w działce nr 2034 o pow. 116 m(16,16 % całości) stanowi 12,31 % ceny

nieruchomości i wynosi - 4 061,00 zł

---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 33 000,00 zł

 

 

Wadium wynosi 3 000,00 zł, Licytacja – godz. 10:00;

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 30-03-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Przetarg Nr P-15/IV/18 odbędzie się w dniu 06-04-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00

 

 

Szczegółowe informacje –

 

http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=s7d1mix9a2.gtr6rhx9a1

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71