English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Długa 27/5 o pow. 36,40 m2

Powierzchnia

36.40 m.kw.

Adres

ul. Długa 27/5

Cena wywoławcza

60 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

2021.09.17

Lokal mieszkalny o pow.  36,40m2 położony przy ulicy Długiej 27/5 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu  budynku przy ul. Długiej 27/5 o powierzchni 36,40 m2, który składa się z:

 

1. pokój (17,60 m2),

2. pokój (9.00 m2)

3. kuchnia (5,30 m2)

4. łazienka (1,90 m2)

5. przedpokój (2,6 m2) 


 

 Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju  o powierzchni 36,40 m², usytuowany na poddasze – V kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Długiej nr 27, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2089, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00063126/4 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2084, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030758/3.

 

Przypisane komórki piwniczne w częściach wspólnych.

 

 

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe.

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzony uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r dla obszaru G2.2/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 36,40 m2 stanowi 92,61% ceny nieruchomości i wynosi - 55 568,00 zł
Cena udziału w działce nr 2089 o powierzchni 101 m2 (15,86% całości) stanowi 5,19% ceny nieruchomości i wynosi - 3 111,00 zł
Cena udziału w działce zabudowanej budynkami gospodarczym o wartości zero złotych, nr 2084 o powierzchni 324 m2 (2,10 % całości) stanowi 2,20% ceny nieruchomości i wynosi - 1 321,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 60 000,00 złZ tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2084 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania

 


Termin oględzin:   16.09.2021 r. godz. 09:00

                               28.09.2021 r. godz. 15:40

 

 

 

 

Przetarg Nr P-89/X/21 odbędzie się w dniu 12-10-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 6 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 06.10.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 Szczegołowe informacje:

 bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124596,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-89x21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-5-przy-ulicy-dlu.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71