English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Długa 23/4 - pow. 20,10 m2

Powierzchnia

20,10 m2

Adres

Długa 23/4

Cena wywoławcza

30 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

III piętro

Inne

------

 

Dodano:

2020.08.06

 

Lokal mieszkalny o pow.  20,10 m2 położony przy ulicy Długiej 23/4 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na III piętrze  budynku przy ul. Długiej 23/4 o powierzchni 20,10 m2, który składa się z:

 

1. pokój (7,10 m2 i 4,40 m2 ),

2. kuchnia (2,30 m2),

3. łazienka (1,40 m2)

4. przedpokój (4,90 m2)


 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 4 składający się z: dwóch pokoi (pokój - 7,10 m2, pokój- 4,4 m2) , kuchni (2,30 m2), łazienki (1,40 m2) i przedpokoju (4,90 m2) o powierzchni 20,10 m², usytuowany na III piętrze – IV kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Długiej nr 23, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2087, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00040503/4 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2084, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030758/3.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzony uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r dla obszaru G2.2/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.


Budynek przy ulicy Długiej nr 23 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr A/4775/1700 z dnia 12 maja 1966 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2018 r., poz. 2067) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 1 %. Decyzją nr 40/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności ww. lokalu mieszkalnego.


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 20,10 m2 stanowi 82,25 % ceny nieruchomości i wynosi - 24 675,00 zł

Cena udziału w działce nr 2087 o powierzchni 131 m2 (15,15 % całości) stanowi 13,06 % ceny nieruchomości i wynosi - 3 918,00 zł

Cena udziału w działce zabudowanej budynkami gospodarczym o wartości zero złotych, nr 2084 o powierzchni 324 m2 (2,20 % całości) stanowi 4,69 % ceny nieruchomości i wynosi - 1 407,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 30 000,00 zł

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2084 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

 

 

 Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -

 


 

 

 

 

 

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego -  14 sierpnia 2020 r. godz. 11:00

                                                                          

 


 

 


 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71