English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Długa 2/11 - 57,80 m2

Powierzchnia

57,80 m.kw.

Adres

ul. Długa 2/11

Cena wywoławcza

60 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

3 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2018.09.11

 

Lokal mieszkalny o pow. 57,80 m.kw. położony przy ul. Długiej 2/11 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze budynku przy ul. Długiej 2/11 o powierzchni 57,80  m2, który składa się z:

 

1. pokój 21,80 m2,

2. pokój 17,40 m2,

3. kuchnia 15,20 m2,

4. łazienka + wc 3,40 m2.

Do lokalu przynależą dwa pokoje o pow. 9,50 m2 i 15,90 m2.

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe. 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 11 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, oraz dwóch pokoi przynależnych, usytuowany na III piętrze oraz dwie piwnice w budynku wielorodzinnym przy ul. Długiej nr 2 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2208, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00039149/4. 

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.

 

 

Działka 2208 obciążona jest służebnością przechodu i przejazdu w zasięgu niezbędnego dostępu do działek nr: 2207, 2210, 2232.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2016 r. dla obszaru I1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami.

 

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 57,80 m2 stanowi 88,91 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                - 53 346,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 2208 o pow. 445 m2  (8,22 % całości) stanowi 11,09 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                              - 6 654,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                          - 60 000,00 zł

 

 

Wadium 6 000,00 zł, Licytacja godz. 10:30


Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 10-10-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Przetarg Nr P-97/X/18 odbędzie się w dniu 16-10-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:30 

 


 

 

Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,119592,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-97x18-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-8-polozonego-przy.html

 

 
 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71