English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Chrobrego 11/6 - 104,2 m2

Powierzchnia

104,20 m.kw.

Adres

ul. Chrobrego 11/6

Cena wywoławcza

79 400,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

4 piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2017.12.20

Lokal mieszkalny o pow. 104,20 m.kw. położony przy ul. Chrobrego 11/6 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze w budynku przy ul. Chrobrego 11/6 o powierzchni 104,20  m2, który składa się z:

 

1. pokój 17,4 m2,

2. pokój 20,1 m2,

3. pokój 28,2 m2,

4. kuchnia 12,4 m2,

5. przedpokój 17,4 m2,

6. pomieszczenie gospodarcze 7,2 m2,

7. spiżarka 1,5 m2. 

 

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa i ogrzewanie piecowe. 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego, spiżarki, usytuowany na V piętrze (poddasze) + pomieszczenia przynależne: WC (1,50 m2) i piwnica (18,20 m2), budynku wielorodzinnego przy ul. Bolesława Chrobrego nr 11, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 674, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00028384/3. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe.Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. „Śródmieście – północ” dla obszaru F1.6/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 104,20 m2 stanowi 92,18 % ceny nieruchomości i wynosi - 73 194,00 zł

Cena udziału w działce nr 674 o pow. 329 m( 11,99% całości) stanowi 7,82 % ceny

nieruchomości i wynosi - 6 206,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 79 400,00 zł

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.

Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

Wadium 8 000,00 zł, Licytacja godz. 10:30

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 30-03-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Przetarg Nr P-15/IV/18 odbędzie się w dniu 06-04-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:30

 

 

Szczegółowe informacje –

 

 

http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=s7d1mix9a2.gtr6rhx9a1

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71