Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Bystrzycka 2/2 - 56,20 m2

Powierzchnia

56,20

Adres

ul. Bystrzycka 2/2

Cena wywoławcza

155 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2022.07.13

 

Lokal mieszkalny o pow. 56,20 m.kw. położony przy

ul. Bystrzycka 2/2 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 2 składający się z: dwóch pokoi, kuchni (ze strefą łazienkową) i przedpokoju o powierzchni 56,20 m² + pomieszczenie przynależne komórka piwniczna o powierzchni 4,30 m², lokal usytuowany na parterze – I kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bystrzyckiej nr 2, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 3190, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00042123/0 oraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 3189, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033186/3.

 
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 07 czerwca 2013 r. dla obszaru Świdnicy Zarzecze I – 8.MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,20 m² stanowi 96,17% ceny nieruchomości i wynosi - 149 063,00 zł
Cena udziału w działce nr 3190 o powierzchni 284 m2 (8,76% całości) stanowi 2,99% ceny nieruchomości i wynosi -           4 638,00 zł
Cena udziału w działce nr 3189 o powierzchni 96 m2 (7,26% całości) stanowi 0,84% ceny nieruchomości i wynosi -            1 299,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -
155 000,00 zł

 

Termin oględzin:
13.09.2022 r. godz. 12.20
04.10.2022 r. godz. 12.20

 

TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

1) Bystrzycka 2/2- 56,20 m2 - lokal mieszkalny

- cena wywoławcza - 155 000,00 zł
 

Przetarg Nr P-90/X/22 odbędzie się w dniu 13-10-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu  w kwocie 16 000,00 zł do dnia 07.10.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125971,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-90x22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-2-przy-ulicy-bys.html

Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.