English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Bracka 4/2 - 98,8 m2

Powierzchnia

98,8 m.kw.

Adres

ul. Bracka 4/2

Cena wywoławcza

120 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2018.09.11

 

Lokal mieszkalny o pow. 98,8 m.kw. położony przy ul. Brackiej 4/2 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze  w budynku przy ul. Brackiej 4/2 o powierzchni 98,8 m2, który składa się z:

 

 1. pokój 22,5 m2,

2. pokój 25,7 m2,

3. pokój 20,3 m2,

4. kuchnia 10,4 m2,

5. spiżarka 3,5 m2,

6. hall 8,9 m2,

7. łazienka 7,5 m2.

 

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 2 składający się z trzech pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki, hollu o pow. 98,80 m2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Brackiej nr 4, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 566, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013021/3 oraz działki nr 565 i 567, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00024403/5. 

 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne etażowe.

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru L1.3/MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 98,80 m2 stanowi 92,15 % ceny nieruchomości                  i  wynosi                                                                                              - 110 580,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 566 o pow. 314 m(8,65% całości) stanowi 2,93 % ceny   nieruchomości i wynosi                                                            - 3 516,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 565 o pow. 53 m(8,65% całości) stanowi 0,49 % ceny   nieruchomości i wynosi                                                             - 588,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 567 o pow. 475 m2  (8,65% całości) stanowi 4,43 % ceny nieruchomości i wynosi                                                             - 5 316,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                      - 120 000,00 zł

 

Wadium 12 000,00 zł., Licytacja godz. 10:00


 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 03-10-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


 
 
Przetarg Nr P-96/X/18 odbędzie się w dniu 09-10-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00  


 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71