English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Bracka 4/2 - 98,8 m2

Powierzchnia

98,8 m.kw.

Adres

ul. Bracka 4/2

Cena wywoławcza

152 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2018.04.20

 

Lokal mieszkalny o pow. 98,8 m.kw. położony przy ul. Brackiej 4/2 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze  w budynku przy ul. Brackiej 4/2 o powierzchni 98,8 m2, który składa się z:

 

 1. pokój 22,5 m2,

2. pokój 25,7 m2,

3. pokój 20,3 m2,

4. kuchnia 10,4 m2,

5. spiżarka 3,5 m2,

6. hall 8,9 m2,

7. łazienka 7,5 m2.

 

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 2 składający się z trzech pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki, hollu o pow. 98,80 m2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Brackiej nr 4, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 566, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013021/3 oraz działki nr 565 i 567, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00024403/5. 

 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne etażowe.

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru L1.3/MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 98,80 m2 stanowi 92,15 % ceny nieruchomości i  wynosi                                                   
- 140 072,00 zł

Cena udziału w działce nr 566 o pow. 314 m2  ( 8,65% całości) stanowi 2,93 % ceny  

nieruchomości i wynosi                                                     
- 4 448,00 zł

Cena udziału w działce nr 565 o pow. 53 m2  (8,65% całości) stanowi 0,49 % ceny  

nieruchomości i wynosi                                                      
- 751,00 zł

Cena udziału w działce nr 567 o pow. 475 m2  (8,65% całości) 4,43 % ceny  

nieruchomości i wynosi                                                      
- 6 729,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                            - 152 000,00 zł

 

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.

Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego

 

Wadium 15 000,00  zł, Licytacja godz. 10:30;Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 18-05-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Przetarg Nr P-43/V/18 odbędzie się w dniu 24-05-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinie 10:30

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

 

Szczegółowe informacje:

 

 

http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=b6g6cpvv72.1cty10vv71


 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71