English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 



 

 


Oferty najmu lokali użytkowych



 

 

ul. Bolesława Chrobrego 3A/16 – 67,80 m2

Powierzchnia

67,80 m.kw.

Adres

ul. Bolesława Chrobrego 3A/16

Cena wywoławcza

66 000 zł             

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2019.09.16

Lokal mieszkalny o pow. 67,80 m.kw. położony przy ul. Bolesława Chrobrego 3A/16 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze   w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 3A/16 o powierzchni 67,80 m2, który składa się z:

 

1. pokój 26,6 m2,

2. pokój 21,5 m2,

3. kuchnia 15,2 m2,

4. łazienka 4,5 m2.

 

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe.

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 16 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki o powierzchni 67,80 m², usytuowany na II piętrze + pomieszczenie przynależne o powierzchni 15 m² w budynku wielorodzinnym przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3A przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 640, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030166/6.

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę nr 640 na rzecz działek nr 637 i 638.

 

 

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru L1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 67,80 m² stanowi 85,58 % ceny nieruchomości                i wynosi                                                                                  - 56 485,00 zł

Cena udziału w działce nr 640 o powierzchni 508 m(10,98 % całości) stanowi 14,42 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                    - 9 515,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                       - 66 000,00 zł

 

 

Przetarg Nr P-79/X/19 odbędzie się w dniu 17-10-2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.


Wadium w wysokości 7 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 11.10.2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego -     26 września 2019 r. godz. 11.15

 

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121577,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-79x19-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-16-przy-ulicy-bo.html

 

 

 Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71