English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Al. Niepodległości 5/8-8a pow. 213 m2

Powierzchnia

213 m2

Adres

ul. Al. Niepodległości 5/8-8a

Cena wywoławcza

320 000  zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

13

Typ własności

własność

Kondygnacja

III piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.01.25

 

Lokal mieszkalny o pow.  213,00 m2 położony przy ul. Al. Niepodległości 5/8-8a  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na III piętrze  budynku przy ul. Al. Niepodległości 5/8-8a  o powierzchni 213,00 m2, który składa się z:

 

1. 6 pokoi  -34 m2; 31,1 m2; 8,6 m2; 13,7 m2; 15,4 m2; 24,6 m2

2. kuchnia - 22,30 m2

3. kotłownia - 3,0 m2

4. WC - 2,5 m2

5. Łazienka - 9,4 m2

6. Przedpokój - 40,80 m2

7. korytarz - 2,4 m2

8. Holl - 5,2 m2

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 8-8a składający się z: sześciu pokoi, kuchni, łazienki, wc, kotłowni, korytarzu, hollu i przedpokoju o powierzchni 213,00 m² usytuowany na III piętrze w budynku wielorodzinnym przy alei Niepodległości nr 5, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2329, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013201/9 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2330, obr. 4, AM 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030188/6.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe, obecnie centralne etażowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2329 o powierzchni 444 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.).


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-południe”, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku dla obszaru J2.2/MW – teren zabudowy mieszkaniowo wielorodzinnej.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 213,00 m² stanowi 95,81% ceny nieruchomości i wynosi
- 306 592,00 zł
Cena udziału w działce nr 2329 o powierzchni 444 m2 (13,16% całości) stanowi 2,89% ceny nieruchomości i wynosi - 9 248,00 zł
Cena udziału w działce nr 2330 o powierzchni 198 m2 (13,16% całości) stanowi 1,30% ceny nieruchomości i wynosi - 4 160,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 320 000,00 złZ tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2330 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

  Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -
https://www.youtube.com/watch?v=_TkMp-x70l0&feature=youtu.be

 

 

 

Termin oględzin lokalu mieszkalnego - 09.02.2021 r. godz. 09.00

                                                             25.02.2021r. godz. 09.00

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71