Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Pl. Ludowy 1/19 - 7,75 m2

Powierzchnia

7,75 m.kw.

Adres

Pl. Ludowy 1/19

Cena wywoławcza

15 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

1

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.07.05

 

Lokal mieszkalny o pow.  7,75 m2 położony przy

placu Ludowym 1/19 w Świdnicy 

 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 19 składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 7,75 m² (wc na klatce schodowej ujęte w częściach wspólnych), usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy placu Ludowym nr 1, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 3035, obr. 4, AM. 18, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033432/3 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 3034, obr. 4, AM 18, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033434/7.

 


W dziale III Księgi wieczystej SW1S/00033434/7 widnieje wpis dotyczący prawa dożywocia oraz wpis dotyczący ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym  - nie dotyczące sprzedawanego lokalu.

 

W dziale IV Księgi wieczystej SW1S/00033434/7 widnieje wpis o zabezpieczeniu spłaty należności głównej (kapitału) odsetek oraz wszelkich wierzytelności wraz ze wskazanymi w umowie roszczeniami o opłaty, rewizje i koszty wynikające z umowy kredytu  - nie dotyczące sprzedawanego lokalu.


Poza ww. wpisami przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

 


Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną potencjalne ogrzewanie piecem akumulacyjnym. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. i zmienionym uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem P1.3/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 7,75 m² stanowi 85,44% ceny nieruchomości i wynosi - 12 816,00 zł
Cena udziału w działce nr 3035 o powierzchni 824 m2 (0,81% całości) stanowi 8,28% ceny nieruchomości i wynosi -                  1 242,00 zł
Cena udziału w działce nr 3034 o powierzchni 1125 m2 (0,45% całości) stanowi 6,28% ceny nieruchomości i wynosi - 942,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 15 000,00 zł
 


Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 3034 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

Termin oględzin:

19.07.2022 roku godz.16:30