English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Pl. Grunwaldzki 3/06 - 180,50 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Powierzchnia

180,50 m2

Adres

Pl. Grunwaldzki 3/06

Cena wywoławcza

450 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

12

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro 

Inne

----------------------

 

Dodano:

2021.02.03

 

Lokal użytkowy o pow. 180,50 m2 położony przy Pl. Grunwaldzkim 3/06 w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony na I piętrze w budynku przy Pl. Grunwaldzkim 3 o powierzchni 180,50 m2, który składa się z:

 

1. osiem pomieszczeń:   (pokój-10,00 m2, pokój-32,80 m2, pokój-16,30 m2, pokój-13,40 m2, pokój-17,30 m2, pokój-14,10 m2, pokój-17,20 m2, pokój-13,60 m2) 

2. dwa WC (wc-3,5 m2, wc-1,9 m2)

3.  pomieszczenie socjalne (6,4 m2) 

4. korytarz (34,00 m2)

 

 

Wolny lokal użytkowy nr 06 składający się z: 8 pokoi, 2 WC, pomieszczenia socjalnego i korytarza  o powierzchni 180,50 m², usytuowany na  I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  Pl. Grunwaldzki 3, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2781, obr. 4, AM. 19, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026657/4.

 

Wejście do lokalu z obszaru klatki schodowej. Budynek znajduje się w strefie narożnikowej pomiędzy placem Grunwaldzkim a ulicą Joachima Lelewela.


Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie centralne etażowe z kotłem gazowym. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – „Śródmieście-południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku dla obszaru Ł1.3/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu użytkowego o powierzchni 180,50 m2 stanowi 97,54% ceny nieruchomości i wynosi -
436 393,00 zł

Cena udziału w działce nr 2781 o powierzchni 970 m2 (7,08% całości) stanowi 2,46% ceny nieruchomości i wynosi -
13 607,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -   450 000 zł Na umieszczenie nośników reklamowych – reklam, szyldów, plakatów należy uzyskać zgodę wynikającą z przepisów prawa. Wszelkie dane i wytyczne należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

 

 

 

 

 

 

 

Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -  https://www.youtube.com/watch?v=hcbFAHVKq9E

 

 

 

 

 

Przetarg Nr P-18/IV/21 odbędzie się w dniu 06-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Wadium w wysokości 45 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 30.03.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123664,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-18iv21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-uzytkowego-nr-06-przy-placu-grun.html

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71