English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowychBudynek przy ul. 1 Maja 7A - 1680 m2

Powierzchnia

1680 m.kw.

Adres

ul. 1 Maja 7A

Cena wywoławcza

do ustalenia 

Stan

dobry

Ilość pomieszczeń

-

Pow.działki

814 m.kw.

liczba kondygnacji

4

Typ własności

własność

 


Aktualizacja:

2017.10.18

 

 

Budynek magazynowy przy ul. 1 Maja 7A w Swidnicy wraz ze sprzedażą gruntu 
 

- Nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym, czterokondygnacyjnym z dobudówką parterową o charakterze garażowym o pow. 1859,21 m2; 

- położony na działce nr  947, obręb 4 arkusz mapy 7, o powierzchni 0,0814 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035506/7,

- Dostęp do nieruchomości zapewnia służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 946,Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru I1.3/UM– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. 

 


Oglądanie nieruchomości - Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7, Świdnica  - Pan Jan Strach - tel. 74852-40-71, 74852-08-81. 

 

 

 

Składnikami ceny nieruchomości są:

1. Cena budynku o powierzchni 1680 m2 wynosi 206 780,00 zł (73,85% ceny nieruchomości)

2. Cena działki nr 947 o pow. 0,0814 ha (100 % całości) wynosi 73 220,00zł (26,15% ceny nieruchomości)

 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 280 000,00 zł. 


Zaliczka – 28 000,- złotych.

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (wadium) w kwocie 28 000 zł  na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Bank PEKAO S.A. I/O Świdnica, Rynek 30, nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724 i złożenie zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 I p. do dnia 12-07-2017 r. do godziny 15:00. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Rokowania odbędą się w dniu 18-07-2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 w Sali nr 305 (III piętro).

 

 

Szczegółowe informacje http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=l8d9iya9j2.sesffta9j1