English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Westerplatte 73 w Świdnicy

 

Powierzchnia

66,20 m.kw.

Adres

ul. Westerplatte 73 

Cena wywoławcza

270 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Pow.działki

786 m.kw.

liczba kondygnacji


Typ własności

własność 

 

 

Aktualizacja:

2019.03.22

Budynek mieszkalny, wolnostojący jednorodzinny położony przy ul. Westerplatte 73  w Świdnicy - działka nr 1599 o pow. 0,0786 ha. 

 

Nieruchomość - działka nr 1599 o powierzchni 0,0786 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, położoną przy ulicy Westerplatte 73 w Świdnicy (obręb 3, AM 13).  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00041319/4. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Działka nr 1599 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednorodzinnym składającym się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc,  przedpokoju  i korytarza o powierzchni użytkowej 66,20 m² przy ulicy Westerplatte 73 w Świdnicy. Jest to budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony.

Na terenie działki nr 1599  oprócz ww. budynku znajduje się budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej o powierzchni ok. 15 m² w złym stanie technicznym.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości z ulicy Towarowej.

Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, co: własne – piec na opał stały, cwu: bojler elektryczny.

W związku z tym, że przez działkę nr 1599 przebiegają: sieć gazowa gsD63 i sieci energetyczne to należy zapewnić dostęp do nich na wypadek przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych i awaryjnych.

Dla przedmiotowego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy, zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/422/09 z dnia 03.07.2009 roku, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami  na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena budynku o powierzchni 66,20 m² stanowi 67,40% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                       

                                                                                                                    -182 000,00 zł (2 749,25 zł/m²)

Cena działki o powierzchni 786 m² stanowi 32,60% ceny nieruchomości i wynosi

                                                                                                                    -  88 000,00 zł (111,96 zł/m²)

                                                                                                 ----------------------------------------

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                      - 270 000,00 zł

 

 

 

 Przetarg Nr P-19/IV/19 odbędzie się w dniu 25-04-2019 r. w w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 

Wadium w wysokości 30 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 18-04-2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje -  http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,120612,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-19iv19-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-przy-ulicy-westerplatte.html

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71