Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

al. Niepodległości 7/12 pow. 48,30 m2

Powierzchnia

48,30 m.kw.

Adres

al. Niepodległości 7/12

Cena wywoławcza

do uzgodnienia          

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

 

Dodano:

2022.08.12

Lokal mieszkalny o pow. 48,30 m.kw. położony przy

al. Niepodległości 7/12 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 12 składający się z: pokoju (26,30 m2) i pokoju z aneksem kuchennym (14,50 m2) oraz przedpokoju (7,50 m2) + natrysk (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej) o powierzchni 48,30 m², usytuowany na poddaszu – VI kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy alei Niepodległości nr 7, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2333, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014990/3 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2332, obr. 4, AM 12, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00031954/4.

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2333 o powierzchni 498 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, poz. 2540 z późn. zm.).

 
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. „Śródmieście – południe” dla obszaru J2.2/MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 
Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena - w trakcie uzgodnienia


Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2332, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.