English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowychAl. Niepodległości 5/6 - 214,10 m2

Powierzchnia

214,10 m.kw.

Adres

Al. Niepodległości 5/6

Cena wywoławcza

155 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

13

Typ własności

własność

Kondygnacja

2 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2017.10.14

 

Lokal mieszkalny o pow. 214,10 m.kw. położony przy ul. Al. Niepodległości 5/6 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się z pięciu pokoi, dwóch kuchni, spiżarki, dwóch wc, przedpokoju, korytarza, łazienki, usytuowany na drugim piętrze budynku wielorodzinnego przy Alei Niepodległości nr 5, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2329, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013201/9 oraz działki nr 2330, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030188/6. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru J2.2/WM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

  1. Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 214,10 m2 stanowi 89,10% ceny nieruchomości i wynosi - 138 105,00 zł

  2. Cena udziału w działce nr 2329 o pow. 444 m2 (13,29% całości) stanowi 7,53% ceny nieruchomości i wynosi - 11 672,00 zł

  3. Cena udziału w działce nr 2330 o pow. 198 m2 (13,29% całości) 3,37% ceny nieruchomości i wynosi - 5 223,00 zł

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 155 000,00 zł.

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15% ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1% ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku. Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego

Wadium - 16 000,00 zł, licytacja godz. 10:30.

 

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 10-11-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Świdnicy w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.Przetarg Nr P-100/XI/17 odbędzie się w dniu 16-11-2017 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:30. 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Pan Jan Strach, tel. 74 852-40-71, 74 852-08-81